“Mediācija un ADR” 10 gadu dzimšanas diena

Šodien biedrības “Mediācija un ADR”  10 gadu dzimšanas diena!

Sveicam visus biedrus un atbalstītājus. Īpaši sveicieni dibinātājiem – Valdim Ligeram, Ullai Zumentei-Steele, Egitai Prāmai, Dagnijai Bērziņai, Laimai Ārijai Zelmenei, Normundam Tamsonam un Ilvai Žeirei, kuri 2005.gada 7.aprīlī pieņēma lēmumu par biedrības “Alternatīvās domstarpību risināšanas asociācija” dibināšanu, lai popularizētu Latvijā alternatīvās domstarpību risināšanas (ADR) veidus.

2007.gada 19.aprīlī biedru sapulce pieņēma lēmumu mainīt nosaukumu, lai atspoguļotu mediācijas centrālo vietu biedrības darbības un attīstības procesā. No šī brīža tā pazīstama kā biedrība “Mediācija un ADR”.

Lēnām, bet nepārtraukti audzis biedru – gan mediatoru, gan mediācijas un citu efektīvu konflikta risināšanas veidu atbalstītāju skaits – no 7 dibinātājiem 2005.gadā līdz 31 biedram 2010.gadā un 104 biedram šobrīd, 2015.gada 7.aprīlī.

Novēlam veiksmi un aizrautību arī turpmāk – gan veicinot alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā, gan iesaistoties un aktīvi darbojoties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās, gan sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām un vienojot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai, veicinot un paplašinot to līdzdalību visās tiesību jaunrades procesa stadijās, un protams, veicinot biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu.