Vieslekcijas “Emocionālā inteliģence” un “Starpkultūru sarunas un mediācija”

LU Juridiskās fakultātes viesprofesors E.J.Kellijs visiem interesentiem lasīs lekcijas “Emocionālā inteliģence” un “Starpkultūru sarunas un mediācija” 2015.gada 28.aprīlī LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē. Vairāk informācijas.