Mediatoru kopīgā darbnīca 2018.gada festivālā LAMPA

Darbnīca “Uzmanību! Nepaslīdi – konflikts!” ļāva iepazīt savus konfliktēšanas paradumus un pavingrināt neierastākus veidus, kā izmantot klausītāja prasmes.

Paldies visiem – gan mediatoru komandai  par sadarbību un radošo enerģiju gan visiem darbnīcas dalībniekiem par atsaucību un aktīvo iesaistīšanos!

Uz tikšanos nākamajā sarunu festivālā!