Biedri

Par biedriem var kļūt fiziskas un juridiskas personas, kuras praktizē, popularizē vai kā citādi vēlas atbalstīt mediācijas un citu alternatīvo domstarpību risināšanas veidu attīstību Latvijā.

Biedrības statūti atrodami šeit: Biedrības Mediācija un ADR statūti_ 2016

Fizisko biedru kandidātu anketas pieejamas šeit, savukārt juridisko biedru anketas atrodamas šeit.
Vairāk informācijas var saņemt rada.matjusina@gmail.com.