Biedri

Par biedriem var kļūt fiziskas un juridiskas personas, kuras praktizē, popularizē vai kā citādi vēlas atbalstīt mediācijas un citu alternatīvo domstarpību risināšanas veidu attīstību Latvijā.

Juridisko personu biedru saraksts

Fizisko personu biedru saraksts

Biedrības statūti atrodami šeit: Biedrības Mediācija un ADR statūti_ 2016

Fizisko biedru kandidātu anketas pieejamas šeit, savukārt juridisko biedru anketas atrodamas šeit.
Vairāk informācijas var saņemt rada.matjusina@gmail.com.