LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences mediācijas sekcija

2021. gada 2.-3.martā LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences mediācijas sekcijas ietvaros ar referātiem uzstājās arī vairāki biedrības “Mediācija un ADR” biedri – Sandra Zīle Gereiša, Dana Rone, Ulla Zumente-Steele, Lelde Kāpiņa, Evija Kļave, Baiba Grase. Mediācijas sekcijas prezentāciju apkopojums pieejams šeit.

Jauns mediācijas mācību kurss Oksfordā

Biedrības Mediācija un ADR vieslektores Monika Hanaveja (Monica Hanaway) un Diāna Mičele (Diana Mitchell) piedāvā jaunu mediācijas izglītības kursu, ar uzsvaru uz psiholoģijas nozīmi mediācijā (Psychologically Informed Mediation and Alternative Dispute Resolution Accredited Training Course)

Kurss Oksfordā notiks no 28.augusta līdz 5.septembrim.

Vairāk informācijas 2020-08-Oxford Course

Pieteikšanās 2020-08-Oxford Application Form

Supervīzijas piedāvājums mediatoriem

No 2019.gada 16.aprīļa līdz 28.maijam un no 15.oktobra līdz 3.decembrim notika divas supervīziju grupas mediatoriem biedrības “Mediācija un ADR” pilotprojekta ietvaros.

Apmeklējot supervīziju nodarbības mediatori ieguva:

  • Mediāciju vadīšanai un darbam ar konfliktējošiem klientiem nepieciešamo emocionālo un psiholoģisko atbalstu;
  • Mediatoru tālākizglītību, balstoties refleksīvajā praksē, kas ir pieredzē balstīta pieaugušo izglītības metode;
  • Mediatora prasmju un zināšanu pilnveidi, analizējot un izspēlējot savus un citu kolēģu mediācijas gadījumus, risinot problēmsituācijas un daloties pieredzē ar citiem kolēģiem;
  • Piederības izjūtu – stiprinot saikni un attiecības ar citiem praktizējošiem mediatoriem;
  • Prasmi izmantot savus iekšējos un ārējos resursus, izveidojot un izmantojot efektīvu atbalsta sistēmu profesionālo grūtību pārvarēšanai;
  • Biedrības izsniegtu dokumentu par mediatoru sertifikācijai un atestācijai nepieciešamo tālākizglītības apguvi (16 ak.st. par viena supervīzijas cikla apmeklējumu)

Supervīzijas vada: Lelde Kāpiņa (sertificēta mediatore, sistēmiskā ģimenes un pāru terapeite, RSU Supervīzijas studiju programmas studente)

Biedrības Mediācija un ADR pavasara sapulce 18.martā

Biedrības Mediācija un ADR sapulce norisināsies 2019.gada 18.martā, no pl. 16:00 līdz pl. 18.00. 

Sapulces otrajā daļā viesosies psiholoģe un psihoterapeite Maija Biseniece ar lekciju “Starppaaudžu konflikti”.

Konflikta koučings mediācijā

Sestdien, 2018. gada 10. novembrī Rīgā notiks Lielbritānijas viespasniedzēju vadīts seminārs “Konflikta koučings mediācijā”, kurā dalībnieki gūs gan teorētisku ieskatu, gan iespēju trenēt prasmes un iemaņas. Monica Hanaway un Diana Mitchell  ir pieredzējušas mediatores, psihoterapeites, biznesa kouči, supervīzores, grāmatu un publikāciju autores, kā arī daudzu mācību grupu treneres.

Semināra apjoms 9 akadēmiskās stundas (pl. 10.00 – 18.30). Tiks nodrošināts secīgais tulkojums uz latviešu valodu. Semināra mērķauditorija ir profesionāļi, kas ikdienā strādā ar domstarpību risināšanu un vēlas pilnveidot konstruktīvas konflikta vadības prasmes.

Dalībnieku reģistrācija uz brīvajām vietām līdz 1.novembrim: https://goo.gl/forms/npoRyHLtgQT5kiSi1

Kontaktpersona: Ulla Zumente-Steele ullazumente@gmail.com. Tālr. 2914-2588.

Mediatoru kopīgā darbnīca 2018.gada festivālā LAMPA

Darbnīca “Uzmanību! Nepaslīdi – konflikts!” ļāva iepazīt savus konfliktēšanas paradumus un pavingrināt neierastākus veidus, kā izmantot klausītāja prasmes.

Paldies visiem – gan mediatoru komandai  par sadarbību un radošo enerģiju gan visiem darbnīcas dalībniekiem par atsaucību un aktīvo iesaistīšanos!

Uz tikšanos nākamajā sarunu festivālā!

Darbnīca sarunu festivālā LAMPA

Darbnīca sarunu festivālā LAMPA

Biedrību ”Mediācija un ADR” un “Integrētā mediācija Latvijā”, un Sertificētu mediatoru padomes domubiedru grupa rīko darbnīcu sarunu festivālā LAMPA 

 “Uzmanību! Nepaslīdi – konflikts!”

Sociāls konflikts ir dabisks sabiedrības un personības attīstības dzinulis. Vienlaikus konfliktu izjūtam kā nevēlamas ciešanas. Kā gūt pozitīvu pieredzi un sagatavoties uz sadarbību vērstai konfliktēšanai?

Mūsu darbnīca mudinās katru dalībnieku atbildēt uz jautājumu: ko Tev nozīmē atrisināts konflikts? Kopā ar praktizējošiem mediatoriem ieskatīsimies ķīvēšanās tradīcijās, runāsim par to, kā “strīdas profesionāļi”, un iedvesmosimies no mediatoru piedzīvojumiem. Noslēgumā izmēģināsim vairākas mediatoru prasmes, kas vairos drosmi un sagatavotību konfliktā nepaslīdēt.

30. jūnijā pl. 16.00-17.30 Darbnīcu Telts Nr. 26

Atrodi mūs Sarunu festivāla LAMPA 2018 programmā: https://www.festivalslampa.lv/lv/programma–2018/pasakumi/607

Sarunas par mediāciju un konfliktu risināšanu festivālā Lampa

Biedrību”Mediācija un ADR” un “Integrētā mediācija Latvijā” domubiedru grupa rīko darbnīcas sarunu festivālā LAMPA 

Darbnīca “KĀ SAUC, TĀ ATSAUCAS. APZINIES SAVUS SARUNU UN KONFLIKTU IERADUMUS” piektdien, 30.06. plkst.18.00

Mūsu saskarmes un konfliktēšanas prasmes ir ieradumi, ko iemācamies jau bērnībā gan no vecākiem, gan apkārtējās vides un bieži vien uztveram par normu. Taču reti apzināmies, kādi tie ir, cik veiksmīgi mums kalpo un, ka tos varam mainīt. Ieraugot savu konfliktēšanas rokrakstu, mums ir izvēle to paturēt vai mainīt. 
Kopā ar mediatoru komandu dosimies konfliktu izpētes ceļā, izmēģinot komunikācijas paņēmienus no mediatoru prasmju loka, kas ikvienam ļaus izprast un veiksmīgāk risināt konfliktus. 

DARBNĪCA “TAVS SPĒKS UN IESPĒJAS KONFLIKTU RISINĀŠANĀ JEB IESPĒJA NECEPTIES” sestdien, 1.07. plkst.20.00

Ģimenē, kaimiņu starpā, darba kolektīvā, starp uzņēmumiem, skolā, pašvaldībā un valdībā (politikā) mēs pieredzam konfliktus, kas jārisina. Mēs katrs spējam būt atbildīgi par savu konfliktu risināšanu.
Mēs varam arī attīstīt savu kā trešās puses spēku, sniegt neitrālu atbalstu citiem, brīžos, kad viņu konflikti ir ieilguši un pāraug cīņā bez cerībām uz risinājumu.
Atjaunot sadarbību un cerību uz konfliktu risinājumu var neitrāls cilvēks ar mediācijas prasmēm.  Mediācija ir brīvprātīga, cieņpilna, radoša un strukturēta konfliktu risināšana.
Caur spēlēm un mediācijas piemēriem pieredzēsim mediatora kā trešās puses spēku.  Nāc un atklāj to sevī un konfliktos.

Īstenots projekts “SABIEDRĪBAS DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA – ALTERNATĪVĀ STRĪDU RISINĀŠANA AR MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBU”

Pateicoties mūsu biedra Lolitas Strodes iniciatīvai un aktīvai darbībai 2016.gadā ir īstenots ASV vēstniecības Latvijā, ASV vēstniecības Rīgā Mazo grantu programmas ietvaros finansēts projekts “SABIEDRĪBAS DZĪVES KVALITĀTES UZLABOŠANA – ALTERNATĪVĀ STRĪDU RISINĀŠANA AR MEDIĀCIJAS PALĪDZĪBU”

Šī projekta mērķis – veicināt, popularizēt un attīstīt mediācijas ideju Latvijas reģionos kā mūsdienīgu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu ir sasniegts. Projekta mērķauditorija bija dažādas iedzīvotāju grupas – vadošie speciālisti un organizāciju vadītāji, studējošie jaunieši, pašvaldības pārvaldes darbinieki un citi interesenti, ar kuru starpniecību tālāk tiks popularizēta iespēja risināt konfliktus ar mediācijas palīdzību.
Projekta galvenās aktivitātes notika semināru, diskusiju un praktisku nodarbību formā, tādā veidā tika radīta iespēja katrai konkrētai mērķauditorijai strādāt pie saņemtās informācijas tālākas nodošanas gan savos uzņēmumos, gan valsts iestādēs, gan saviem draugiem, kolēģiem, radiniekiem.
Biedrības “Mediācija un ADR” biedra Lolita Strode (Apvienība I.K.P.) īstenotā projekta aktivitātes tika realizētas dažādās Latvijas vietās. Tika ieguldīts apjomīgs brīvprātīgais darbs no citu praktizējošo mediatoru puses, sniedzot konsultācijas, palīdzot organizēt tikšanās.

I. 2016.gada 1. novembris. Nodarbinātības Valsts Aģentūra Rēzeknes filiāle

Šīs semināra – ievadlekcijas/diskusijas dalībnieki bija NVA darbinieki (18 klausītāji), kuri ikdienā apkalpo grūtībās nonākušus LR iedzīvotājus, veic pārrunas, piedāvā apmācības un protams palīdz risināt dažāda līmeņa konfliktus. Ar piemēriem tika izprasta konfliktu būtība un metodes, kā mediators palīdz konfliktā esošajām pusēm. Klausītājiem bija nozīmīgi saņemt apliecinājumu, ka viņi paši, kā konfliktā iesasitītā puse, var veiksmīgi sarunas gaitā pielietot mediācijas metodes.
Pēc diskusijas vairāki dalībnieki izrādīja interesi par mediatora profesijas apgūšanu.

II. 2016.gada 10.novembris. Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvalde

Šīs ievadlekcijas dalībnieki bija pašvaldības sociālo lietu pārvaldes un medicīnas aprūpes centra darbinieki (9 klausītāji). Klausītāji aktīvi iesaistījās diskusijā, minot piemērus no ikdienas konfliksituācijām, uzdodot jautājumus par šo situāciju iespējamo atrisināšanu. Tika izspēlēta neliela “lomu spēle” , kas ļāva dziļāk izprast mediatora lomu, nepieciešamo kompetences apjomu, īpašības.
Pēc noslēguma diskusijas dalībnieki interesējās par iespējām apgūt mediatora prasmes un stāstīja par situācijām, kuru risināšanā viņi jau bija gatavi mainīt savu nostāju pret otru pusi.

III. 2016.gada 23.novembris. Sevis pilnveidošanas centrs “Rītausma”,  Valmiera

Savukārt šīs ievadlekcijas klausītāji (4 dalībnieki) , pārstāvēja dažādas nozares – uzņēmuma vadītājs, tekstilmāksliniece, veterinārārste, individuālais komersants.
Darba metode šajā grupā tika pieskaņota klausītāju temperamentiem un darbs notika vienlaicīgi spēlējot “lomu spēli” un apgūstot mediācijas principus, metodes, tiesiko regulējumu.
Ar Sevis pilnveidošanas centra “Rītausma” vadītāju pēc ievadlekcijas tika panākta vienošanās par mediatoru apmācību Valmierā un dažādu interešu grupu izveidošanu, kas skar mediācijas un dialoga jautājumus.

IV. 2016.gada 1.decembris. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centrs”

Uz šo semināru – ievadlekciju ieradās 16 LLU studenti kopumā pārstāvot 7 fakultātes. Atsaucība, interese, degsme ar kādu jaunieši strādāja , ļāva plašā diapazonā iepazīstināt gan ar mediācijas teorētisko, gan praktisko pusi. Tika izspēlētas vairākas “lomu spēles”, kuru laikā dalībnieki aktīvi strādāja un , uzdodot jautājumus, iepazina mediatora darba metodes, īpašības, saprata klausīšanās nozīmību šajā procesā.

Ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centra” vadītāju tiek plānots veidot apmācību ciklu par mediāciju un dialogu veidošanu ne tikai studentiem, bet arī citiem interesentiem.

V. 2016.gada 6.decembris. Ozolnieku novada Ozolnieku vidusskola

Tikšanās ar vidusskolas pedagogiem un vadību (27 klausītāji) noritēja saspringtā gada noslēguma gaisotnē. Klausītāji ievadlekcijas laikā tika informēti par mediācijas procesu kopumā, kā arī tika sniegta informācija par īpašu mediācijas programmu tieši mediācijām skolā, kur tiek apmācīti skolēni-mediatori.

Ar vidusskolas karjeras pedagogu tika pārrunāta iespēja atsevišķām lekcijām 2017.gadā skolēniem un Vecāku padomes locekļiem, kā arī tālākas sarunas ar pedagogiem par skolēnu-mediatoru apmācību.