Biedrības “Mediācija un ADR” desmitgadei veltītā starptautiskā konference

Biedrības “Medācija un ADR” desmit gadu jubilejai veltīt pasākums notiks Rīgas Latviešu biedrībā 2015.gada 25.novembrī plkst.17.00-20.00.

Pasākuma ietvaros būs tikšanās ar Tsisanu Chamlikachvili, profesori, kas ir Zinātniski pētnieciskā mediācijas un tiesību centra dibinātāja un prezidente, Krievijas nacionālās mediatoru organizācijas prezidente, medācijas žurnāla galv.redaktore, vairāku rakstu autore.

Sīkāka informācija par Tsisanu Chamlikachvil ir šeit: http://www.mediacia.com/president.htm

Iespēja biedriem reģistrēties dalībai pasākumā līdz 13.novembrim šeit: https://docs.google.com/forms/d/1BtywaRhDwMsfQx93LyhZwXP_P2VBmZseW8Huyt40ihQ/viewform?usp=send_form

Statistikas apkopojums par 2014.gadu

Veikts apkopojums par biedrības “Mediācija un ADR” praktizējošo mediatoru pieredzi 2014.gadā un tās salīdzinājums ar 2013.gada statistiku. Biedru aptauja tika veikta 2014.gada martā-aprīlī, atbildes sniedza 29 biedrības praktizējošie mediatori. Statistikas apkopojuma atskaite pieejama šeit.

Izmantojot datus un tos citējot, lūdzam vienmēr atsaukties uz biedrību “Mediācija un ADR”

“Mediācija un ADR” 10 gadu dzimšanas diena

Šodien biedrības “Mediācija un ADR”  10 gadu dzimšanas diena!

Sveicam visus biedrus un atbalstītājus. Īpaši sveicieni dibinātājiem – Valdim Ligeram, Ullai Zumentei-Steele, Egitai Prāmai, Dagnijai Bērziņai, Laimai Ārijai Zelmenei, Normundam Tamsonam un Ilvai Žeirei, kuri 2005.gada 7.aprīlī pieņēma lēmumu par biedrības “Alternatīvās domstarpību risināšanas asociācija” dibināšanu, lai popularizētu Latvijā alternatīvās domstarpību risināšanas (ADR) veidus.

2007.gada 19.aprīlī biedru sapulce pieņēma lēmumu mainīt nosaukumu, lai atspoguļotu mediācijas centrālo vietu biedrības darbības un attīstības procesā. No šī brīža tā pazīstama kā biedrība “Mediācija un ADR”.

Lēnām, bet nepārtraukti audzis biedru – gan mediatoru, gan mediācijas un citu efektīvu konflikta risināšanas veidu atbalstītāju skaits – no 7 dibinātājiem 2005.gadā līdz 31 biedram 2010.gadā un 104 biedram šobrīd, 2015.gada 7.aprīlī.

Novēlam veiksmi un aizrautību arī turpmāk – gan veicinot alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā, gan iesaistoties un aktīvi darbojoties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās, gan sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām un vienojot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai, veicinot un paplašinot to līdzdalību visās tiesību jaunrades procesa stadijās, un protams, veicinot biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu.

Biedru kopsapulce

Biedrības “Mediācija un ADR” ikgadējā biedru kopsapulce notiks 2015.gada 10.martā plkst.16.00 Laimdotas ielā 42, Rīgā.
Sīkāka informācija pie Radas Matjušinas (rada.matjusina@gmail.com)

Biedru pasākums

Biedrības “Mediācija un ADR” biedru pasākums notiks 2015.gada 14.janvārī plkst.16.00 Meistaru ielā 10/12, Rīgā. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Radas Matjušinas (rada.matjusina@gmail.com)

Noslēdzies pirmais mediatoru sertifikācijas eksāmens

Noslēdzies pirmais mediatoru sertifikācijas eksāmens un 2014.gada 27.oktobrī sertifikāti pasniegti pirmajiem 24 sertificētajiem mediatoriem. To skaitā biedrības “Mediācija un ADR” biedri Laima Ārija Zelmene, Kristīne Dārzniece, Dana Rone, Elvīra Dombrovska, Viktorija Portere, Dace Jenava, Lelde Kāpiņa, Laila Majore, Māris Majors, Sandra Hartmane, Baiba Kalnmeiere, Andrejs Sabluks, Zane Velmere, Laura Žukovska, Ilze Dzenovska, Kristīne Brikmane, Baiba Grase, kā arī Guntra Riņķe un Iveta Krūmiņa no biedru organizācijas „Medius”.