I MODULIS

Mediācijas pamatkursa seminārs biedrības ietvaros tiek rīkots no 2009.gada. No 2014.gada biedrību “Mediācija un ADR” un “Integrācija sabiedrībai” pasniedzēju grupas vadītais mediācijas pamatkurss veido pirmo moduli biedrības piedāvātajā mediācijas apmācības programmā.

I MODULIS – MEDIĀCIJAS PAMATKURSS

Lūdzam pieteikties, nosūtot pieteikuma anketu elektroniski uz e-pastu: ullazumente@gmail.com

Mediācijas pamatkurss paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par mediatoriem vai apgūt konfliktu risināšanas pamatprasmes to izmantošanai profesionālajā darbībā un ikdienas dzīvē.

Kursa struktūra: kurss veidots kā 40-stundu intensīva apmācība četras dienas pēc kārtas; liela daļa nodarbību notiek mazās grupās, īpaši uzsverot praktisko mediatora prasmju apguvi. Pēc nodarbībām seko rakstiskais eksāmens – vairāki patstāvīgi uzdevumi, kas jāiesniedz 10-15 dienu laikā pēc kursa pabeigšanas, lai nokārtotu pārbaudījumu un saņemtu apliecību par mediācijas pamatprasmju apguvi.

Mācību metodes: Lekcijas, praktiskie vingrinājumi mazās grupās, mediācijas lomu spēles, mācību filmas, grupas diskusijas, refleksija, teorētiskais kopsavilkums par apgūto.

Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija ir 1 pasniedzējs / 4-6 dalībnieki.

Dalībnieku novērtējums: visa kursa gaitā pasniedzēji vērtē dalībnieku prasmes un izaugsmi saskaņā ar mediatora prasmju vērtēšanas kritērijiem (dalībnieki tos saņem kursa sākumā). Arī rakstisko eksāmenu pasniedzēji novērtē un sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegts biedrību “Mediācija un ADR”un “Integrācija sabiedrībai” kursa apliecība par mediācijas pamatkursa un I līmeņa mediatora prasmju apgūšanu. Lai iegūtu kursa beigšanas apliecību, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums.

Ja kursa gaitā vai eksāmenā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.

Kursa saturs:

 • Mediācijas jēdziens, pamatprincipi, vēsture
 • Alternatīvie domstarpību risināšanas (ADR) veidi
 • Mediācijas procesa posmi
 • Procesa organizācija
 • Konflikta teorija
 • Saskarsmes prasmes mediācijā
 • Emocijas un mediācija
 • Sarunu vadīšanas principi
 • Pozīcijas, vajadzības un intereses
 • Advokātu un citu konsultantu loma, atbalsta personu loma mediācijas procesā
 • Mediatora ētika
 • Mediācijas vienošanās juridiskie aspekti
 • Mediācijas priekšrocības un trūkumi dažādās tiesību jomās
 • Mediācijas aktualitātes Latvijā

Mācībspēki: visi pasniedzēji ir praktizējoši mediatori ar pieredzi dažādu strīdu risināšanā (ģimenes, darba, mantojuma, komercstrīdos, krimināllietās u.c.):

Laima Zelmene: sertificēta mediatore (sert.Nr. 14/1), Sertificētu mediatoru padomes locekle. Praktizējoša mediatore kopš 2004. gada. Cietušo atbalsta centra vadītāja, biedrības “Mediācija un ADR” dibinātāja un valdes locekle no 2005.-2011.gadam. Izmanto mediācijas elementus arī zvērināta advokāta praksē. Plaša pieredze mediācijā dažādās tiesību nozarēs: ģimenes, darba, mantojuma, komerctiesībās. Piedalījusies Jāņa Boļa (ASV) kursā “Mediācija un sarunu vadīšana” Rīgas Juridiskajā augstskolā (2004), kā arī Vācijas treneru vadītajā mediatoru apmācībā Tieslietu ministrijas Twinning projekta ietvaros (2006) un apguvusi padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008). Vadījusi mediatoru prasmju apmācību dažādu profesiju pārstāvjiem (sociālajiem pedagogiem, psihologiem, skolotājiem, advokātiem).

Ulla Zumente – Steele: praktizējoša, akreditēta mediatore (Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling, 2007), sertificēts Valsts Probācijas dienesta brīvprātīgais izlīguma starpnieks. Pabeigusi ģimenes mediatoru kursus ASV (2005, Hamline University St Paul, MN). Veic mediācijas galvenokārt ģimenes lietās un krimināllietās (piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījumiem u.c). Piedalījusies Vācijas treneru vadītajā mediatoru apmācībā Tieslietu ministrijas Twinning projekta ietvaros (2006) un apguvusi padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (United Kingdom Lamb Building ADR and Riga Graduate School of Law, 2008). Lektore un trenere strīdu risināšanas un mediācijas jautājumos kopš 2004.gada (Rīgas Ekonomikas augstskolā, Latvijas Universitātē, Cietušo atbalsta centrā, Juridiskajā koledžā u.c.). Grāmatas “Mediācija skolā” sastādītāja (Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2007) un skolu mediatoru apmācības vadītāja. Vadījusi mediatoru prasmju apmācību arī juristiem un psihologiem. Biedrības “Mediācija un ADR” dibinātāja un valdes locekle no 2005.- 2011.gadam. Kopš 1999.gada strādā kā Rīgas Juridiskās augstskolas Tālākizglītības nodaļas vadītāja.

Lelde Kāpiņa: sertificēta mediatore (sert.Nr. 14/7), Sertificētu mediatoru padomes locekle, praktizējoša un akreditēta mediatore (Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling, 2007, Integrierte Mediation e.V. Mediator** sertifikāts, 2012) sertificēts Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais izlīguma starpnieks. Apguvusi papildus kursus Tieslietu ministrijas mediatoru mācībās Twinning projekta ietvaros (2007) un padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008), Niall Kearney (Skotija) padziļināto mediācijas pasniedzēju kursu “Training for Trainers”(Norvēģijas Nacionālais mediācijas centrs, 2008), Jāņa Boļa (ASV) kursu “Darījumu sarunas un mediācija”(Juridiskā koledža, 2009), Starptautisko ģimenes mediatoru apmācības kursu (ChildFocus, MiKK, 2011), u.cPraksē ģimenes lietu mediācija, attiecību un darba konfliktu risināšana, izlīgumi ar starpnieka palīdzību krimināllietās. No 2009.-2016.gadam strādājusi kā Rīgas bāriņtiesas mediatore. No 1994.-2011.gadam socioloģisko un mārketinga pētījumu veikšana, specializējusies kvalitatīvajos pētījumos, fokusa grupu diskusiju un padziļināto interviju moderatore.
Sistēmiskā ģimenes psihoterapeite (2015).

Papildinformācija: Ulla Zumente – Steele, lektore un mācību konsultante, e-pasts ullazumente@gmail.com

Dalības maksa: EUR 380.

Dalībnieku reģistrācija: Interesentiem jānosūta pieteikums elektroniski uz e-pastu: ullazumente@gmail.com