Prakses grupas

2017.gadā turpinās uzsāktās biedrības “Mediācija un ADR” mediatoru prakses grupu nodarbības.

Prakses grupas ir regulāras tikšanās, kuru laikā tiek padziļinātas zināšanas, attīstītas mediatoru prasmes un iemaņas. Grupu vadītāja – biedrības “Mediācija un ADR”biedre, praktizējoša mediatore, LU lektore, Juridiskās prakses un palīdzības centra vadītāja Zīle Gereiša.

Darbu turpina līdzšinējās grupas, kā arī tiek organizēta jauna mediatoru grupa. Jaunās grupas plānotais tikšanās biežums – reizi divās nedēļās.

“Zīles prakses grupas – tas ir kas vairāk par lomu spēlēm un mediatora prasmju vingrināšanu. Tās ir arī noderīgas lekcijas un dziļas sarunas par mums kā cilvēkiem un mums kā mediatoriem būtiskajiem jautājumiem.”

Sīkāka informācija un pieteikšanās, rakstot uz e-pastu zile.gereisa@lu.lv