Supervīzijas grupa mediatoriem

No 2020.gada oktobra līdz februārim notiek atvērtās mediatoru supervīziju grupas nodarbības biedrības “Mediācija un ADR” biedriem un citiem mediatoriem.

Apmeklējot supervīziju nodarbības mediatori iegūs:

  • Mediāciju vadīšanai un darbam ar konfliktējošiem klientiem nepieciešamo emocionālo un psiholoģisko atbalstu;
  • Mediatoru tālākizglītību, balstoties refleksīvajā praksē, kas ir pieredzē balstīta pieaugušo izglītības metode;
  • Mediatora prasmju un zināšanu pilnveidi, analizējot un izspēlējot savus un citu kolēģu mediācijas gadījumus, risinot problēmsituācijas un daloties pieredzē ar citiem kolēģiem;
  • Piederības izjūtu – stiprinot saikni un attiecības ar citiem praktizējošiem mediatoriem;
  • Prasmi izmantot savus iekšējos un ārējos resursus, izveidojot un izmantojot efektīvu atbalsta sistēmu profesionālo grūtību pārvarēšanai;
  • Biedrības izsniegtu dokumentu par mediatoru sertifikācijai un atestācijai nepieciešamo tālākizglītības apguvi

Nodarbību laiki: katra mēneša pirmā trešdiena, plkst.17.00-19.00

Supervīzijas vada: Lelde Kāpiņa (sertificēta mediatore, supervizore, sistēmiskā ģimenes un pāru terapeite)

Pieteikties šeit