Praktizējošo mediatoru pakalpojumi

Valdis LigersValdis Ligers

Praktizējošs mediators – specializējas ar nekustamo īpašumu industriju saistītu strīdu, domstarpību risināšanā. Sniedz juridiskās konsultācijas nekustamo īpašumu iegādes, atsavināšanas, iznomāšanu, pārvaldes, apsaimniekošanas domstarpību gadījumos. Mediācija darba strīdu gadījumos NĪ nozarē.

Valdim ir vairāk kā 10 gadu pieredze nekustamo īpašumu stratēģiskās pozicionēšanas, projektu vadības konsultāciju sniegšanā, t.sk. privātpersonām un uzņēmumiem. Specializējas konsultāciju sniegšanā jautājumos par nekustamā īpašuma attīstīšanas/ restrukturizācijas iespējām, ar mērķi maksimizēt klientu nekustamā īpašuma portfeļa vērtību, tajā skaitā klienta darbības krīzes pārvarēšanas procesu izstrāde un vadība.

Daudzpusīga pieredze nekustamā īpašuma pārvaldīšanas konsultāciju sniegšanā. Plaša praktiskā pieredze jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu novērtēšanu, iegādi, atsavināšanu un iznomāšanu.

Valda profesionālais CV
Darba vieta: NAI Baltics SIA
Tel. 29473300
valdis.ligers@gmail.com


Ulla Zumente-Steele

Mediatore, mācību trenere, biedrības “Mediācija un ADR” dibinātāja un valdes locekle (2005-2011; 2017 – līdz šim brīdim). Apguvusi mediatora prasmes Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling kursā (2007), ģimenes mediatoru mācībās ASV (2005, Hamline University St Paul, MN), un starptautiskās ģimenes mediācijas kursā “Training of Trainers in International Family Mediation” Briselē (2012). Piedalījusies Vācijas treneru mācībās mediatoriem Tieslietu ministrijas Twinning projekta ietvaros (2006) un Lielbritānijas treneru padziļinātajās mācībās “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008). Darbojusies kā sertificēts Valsts Probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpnieks (2009-2013).

Veic mediācijas ģimenes lietās, pārrobežu ģimenes domstarpībās un darba strīdos.

Lektore un mācību projektu vadītāja. Grāmatas “Mediācija skolā” sastādītāja (Bērnu un ģimenes lietu ministrija, 2007).

ullazumente@gmail.com


Laima ZelmeneLaima Zelmene

Sertificēta mediatore. Praktizējoša mediatore kopš 2004. gada. Cietušo atbalsta centra vadītāja, biedrības “Mediācija un ADR” dibinātāja.

Izmanto mediācijas elementus arī zvērināta advokāta praksē. Plaša pieredze mediācijā dažādās tiesību nozarēs: ģimenes, darba, mantojuma, komerctiesībās. Piedalījusies Jāņa Boļa (ASV) kursā “Mediācija un sarunu vadīšana” Rīgas Juridiskajā augstskolā (2004), kā arī Vācijas treneru vadītajā mediatoru apmācībā Tieslietu ministrijas Twinning projekta ietvaros (2006) un apguvusi padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008). Vadījusi mediatoru prasmju apmācību dažādu profesiju pārstāvjiem (sociālajiem pedagogiem, psihologiem, skolotājiem, advokātiem).

Tel. 29254418
laima.zelmene@gmail.com


Lelde KāpiņaLelde Kāpiņa

Sertificēta mediatore. Mg.Sc.soc. Praktizējoša un akreditēta mediatore (Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling, 2007), sertificēts Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpnieks (sertifikāta Nr. 9005-46/1, izd.19.06.2008). Apguvusi papildus kursus Tieslietu ministrijas mediatoru mācībās Twinning projekta ietvaros (2007) un padziļinātu mediatoru apmācību “Advanced Mediation Training” (UK Lamb Building ADR and RGSL, 2008), kā arī kursu “Darījumu sarunas un mediācija” (J.Bolis, Juridiskā koledža, 2009). Iegūts Integrierte Mediation (Vācija) Mediators** sertifikāts (apliecinājums, ka apgūta mediatoru apmācība 200 stundu apmērā, 2011.-2012). Apguvusi Starptautiskās ģimenes mediācijas kursu (Training in International Family Mediation, MiKK, Vācija, Child Focus, Beļģija 60 h, 2011.).

Apguvusi pamatkursu sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā (Ģimenes psihoterapeitu biedrība 2009.-2010.) un psiholoģiskās konsultēšanas kursu (Pēterburgas psihologu un psihoterapeitu ģilde 2011.-2012.). Turpina apgūt sistēmisko konsultēšanu un terapiju (BSA, IF Weinheim 2013.).

Biedrības “Mediācija un ADR”, “Integrācija sabiedrībai”, “Mediācijas padome” lektore. Rīgas bāriņtiesas mediatore.

Ģimenes lietu konsultācijas un mediācija, attiecību, organizāciju un darba konfliktu risināšana, mediācija un izlīgumi ar starpnieka palīdzību krimināllietās.

Tel. 26118847
lelde@mediacija.lv


Rada MatjušinaRada Matjušina

Mediatore, zvērināta advokāte, Mg.iur., LADR un RJA sertifikāts “Advanced mediation training”.

Specializējas domstarpību risināšanā komercdarbības sfērā, sniedz konsultācijas privātpersonām un juridiskajām personām, palīdzot strīda pusēm atrisināt domstarpības ārpus tiesas. Biedrības “Mediācija un ADR” valdes priekšsēdētāja.

rada.matjusina@rmbirojs.lv


Sandra HartmaneSandra Hartmane

Sertificēta mediatore. Zvērināts advokāts, sertificēts psihologs, mediators, MBA.

Baltijas Praktisko Psihologu Asociācijas biedrs.
Biedrības “Mediācija un ADR” biedrs.
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs.
šķīrējtiesas “Rietumi – Austrumi” šķīrējtiesnesis.
Specializējas domstarpību risināšanā komercdarbības sfērā, laulību šķiršanas lietās, mantojuma lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām.

Tālr.29284543
s.hartmane@gmail.com


Kristaps KeišsKristaps Keišs

Praktizējošs mediators. Biedrības “Personības pozitīvo resursu centrs” mediators, biedrības “Mediācija un ADR” biedrs.

Sertificēts Valsts Probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpnieks (sertifikāta Nr. 9014-12/82, izd.12.08.2009.) kā arī padziļināti apguvis “Norway Grants” un ” Valsts probācijas dienests” apmācības “Konflikttrade”; Apliecība Nr.9016-17/258 par (New Methods on Restorative Justice (Jaunās metodes taisnīguma atjaunošana); Certificate; Restorative Justice Taining Conferencing Summer School. Apliecība Latvijas Universitātes “Konfliktoloģijas kursi (Sociāla psiholoģija)”, Biedrības “Mediācija un ADR” un “Integrācija sabiedrībai” Sertifikāts par Mediatoru pamata apmācību, JAMS International ADR Center & European Commission “Mediation Advocacy Training”, “Roles, Responsibilities and Opportunities for Lawyers in ADR” international final conference. Milan (Italy).

Veic mediācijas ģimenes lietās, komerclietās un krimināllietās (piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījumiem, zādzībām u.c).

kkeiss@inbox.lv


Indra ĢenģergaileIndra Ģeņģergaile

Praktizējoša juriste, mg.iur., sertificēts mediators.
Latvijas jauno juristu asociācijas biedrs (LJJA).
Izmanto mediācijas tehniku un paņēmienus komercstrīdos, darba strīdos, strīdos patērētāju tiesību aizsardzības jomā, starptautisko attiecību lietās u.c., palīdzot pusēm atrisināt domstarpības ārpus tiesas.
Prakses vieta: Cēsis

Tālr.26537859
LEGAL@actusQ.lv


Eva BrantaEva Branta-Nellemanne

Praktizējoša sertificēta mediatore. Izmanto mediācijas elementus komerclietās; vides projektu lietās; attiecībās ar pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijām; darba attiecību lietās; projektu attīstības vadībā; ar specializāciju starptautiskā un starpkultūru sadarbībā.

Izglītība: MBM (Master of Business Management) vadības zinībās Sabiedrisko attiecību speciāliste.

Brīvī pārvalda angļu, dāņu, krievu un latviešu valodu.

Darba pieredze:
– ActusQ SIA īpašniece un vadītāja; Biznesa vadības konsultāciju pakalpojumi un investīciju projektu attīstība Latvijā; Plaša starptautiska pieredze (www.actusQ.lv);
– Danlat Group Latvia/Hotel Cēsis mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja;
– Dānijas Tirdzniecības un Rūpniecības Palātas Latvijā valdes locekle (www.dcc.lv).

Tālr. 294 75 739
ebn@actusQ.lv


Māris MajorsMāris Majors

Sertificēts mediators. Praktizējošs mediators, psihologs, konsultants.

Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais izlīguma starpnieks.

Veic mediācijas ģimenes lietās, darba attiecību konfliktos, komerclietās un krimināllietās.

Biedrības Integrētā mediācija Latvijā valdes loceklis.
Biedrības Mediācija un ADR biedrs.

maris@harmonija.lv


Laila MajoreLaila Majore

Sertificēta mediatore. Praktizējoša mediatore, psiholoģe, lektore, konsultante.
Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece.
Veic mediācijas ģimenes lietās, darba attiecību konfliktos, komerclietās un krimināllietās.
Ģimenes lietās u.c. strādā arī pārī.

Biedrības Mediācija un ADR biedre.

Tālr. 29450074
laila.majore@mediacija.lv


Sandra Zīle GereišaSandra Zīle Gereiša

Praktizējoša mediatore kopš 2009.gada (sertifikāts Nr. MPK 09-05, 2009), sertificēta Valsts probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpniece (sertifikāts Nr.9014-12/100, 2010). “Norway Grants” un “Valsts probācijas dienests” apmācības “Konflikttrade” un “Restorative Justice Training Conferencing” (Certificate No.9016-17/570, 2009/2010). EK īpašās programmas “Civiltiesības” projekts”, “Praktizējošo juristu apmācības meditācijas metodēs” seminārs, 2009. Apguvusi kursus Tieslietu ministrijas organizētajās un Vācijas treneru vadītajās mediatoru mācībās “Twinning” projekta ietvaros (2006/2007).

Ģimenes lietu mediācija, attiecību un darba konfliktu risināšana, izlīgumi ar starpnieka palīdzību krimināllietās.
Biedrības “Mediācija un ADR” biedre.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzēja – C daļas studiju kurss “Mediācijas pamatprincipi un prakse”.
Latvijas Universitātes, Juridiskās fakultātes, Juridiskās prakses un palīdzības centra direktore, bezmaksas mediācijas, studiju kursa, “Juridiskās palīdzības sniegšana”, ietvaros.

Grāmatas Jānis Bolis, Zīle Gereiša “Mediācija un sarunas”, autore.

E-pasts: zile@lu.lv


Ieva KeičaIeva Keiča

Diplomēta juriste, sociālo zinātņu maģistre tiesību zinātnē.
Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības Twinning projektmediācijas apmācības, 2006. – 2007.gads, sertifikāts.

Biedrības “Mediācija un ADR” Cietušo atbalsta centra un biedrības “Integrācija sabiedrībai” mediācijas apmācības, 2010.gads, 1.līmeņa kvalifikācija.
Biedrības “Mediācija un ADR” biedre.

Praktizējoša mediatore biedrībā “Mobingstop” un Baldones novada pašvaldībā.

Tel. 2 63 63 816
ieva.keica@inbox.lv


Viktorija PortereViktorija Portere

Sertificēta mediatore. Mediators, zvērināts advokāts, sertificēts psihologs. Sniedz konsultācijas privātpersonām un juridiskajām personām. Risinājuma situācijas modelēšana, palīdzot atrisināt domstarpības ārpus tiesas.

Specializējas domstarpību risināšanā komercdarbības sfērā, finanšu jautājumu administrēšanā, mantojuma lietās, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un iegūšanas lietās, lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, ģimenes lietās un citos jautājumos, ja ir apgrūtināta komunikācija.

Tel. 2 922 1053
viktorija.portere@gmail.com


Dana RoneDana Rone

Sertificēta mediatore. Zvērināta advokāte un mediatore kopš 2003.gada.

Mediāciju praktizē ģimenes tiesībās, komerctiesībās un krimināllietās. Piedalījusies mediācijas apmācību kursos Latvijā, Ungārijā un Itālijā. Vairāku rakstu autore par mediācijas priekšrocībām. Biznesa augstskolā Turība pasniedz lekcijas par Civilprocesu, Apdrošināšanas tiesībām un Tiesu runu.

Tālr. 29442637
dana.rone@latnet.lv
www.danarone.lv


Anita ŠteinaAnita Šteina

Praktizējoša mediatore un skolu mediācijas pasniedzēja.

2007.gadā pašizglītības procesā apguvu mediācijas metodiku.
2008.gadā apguvu 30 stundu mediācijas programmu “Mediācija skolā”.
2010.gadā kā mediācijas pasniedzēja vadīju nodarbības 30 stundu mediācijas kursā “Mediācija skolā”.
2008., 2010., 2011.gadā apmācīju 9.-11.klašu skolēnus programmā “Vienaudžu mediācija skolā”.

Praktizēju mediāciju ģimenēm ar bērniem no 2007.gada līdz šim brīdim.

Tālr. 26461618


Aija BernāteAija Bernāte

Praktizējoša mediatore kopš 2009. gada.

Sertifikāts Nr.190211-11 “Ģimenes Tiesību Eksperts” (NET University) (2011-2012g.).
Sertifikāts Nr.160411-14 ” Bērnu tiesības un to juridiskie aspekti” (NET University). (2011.g.febr.-aprīlis).
Sertifikāts – Master-class ir “Six ways to success in alternative conflict resolution” (Rīgas Juridiskā augstskola un SIA ActusQ. (2010.novembris).
Sertificēts Valsts Probācijas dienesta brīvprātīgā izlīguma starpnieks (sertifikāta Nr. 9014 -12/81, 2009).
* Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs un LU Vācijas vieslekciju cikls A. Leyendeckers Pedagoģisku konfliktu risināšana ar mediācijas palīdzību”; A. Trossen “Mediācija. Jauna konfliktu risināšanas kultūra”.(2011.g).
* Baltijas Starptautiskā akadēmija, izvēles kurss- “Juridiskā konfliktoloģija” (2009.g.)

Biedrības “Mediācija un ADR” biedre.
Mediāciju praktizē civillietās un administratīvajās lietās.

Tālr. 26187071
aija.bernate@inbox.lv


Marika Uškāne

Sertificēta mediatore. Praktizējoša mediatore, pedagoģe, profesionālā darba pieredze personāla vadības jomā (Mg.sc.soc.).

Biedrības Mediācija un ADR biedre. Veic mediācijas ģimenes lietās, sadzīves konfliktos, darba tiesisko attiecību strīdos un uzņēmumu iekšējo domstarpību risināšanā.

Tel. 29490079
marika.uskane@gmail.com


Kristīne DārznieceKristīne Dārzniece

Sertificēta mediatore. Praktizējoša mediatore, juriste, mg.jur, Tiesību zinātnes doktorante.

Mediāciju praktizē ģimenes lietās, komerctiesībās un nekustamā īpašuma darījumu un pārvaldīšanas jomā.
Praktizējoša mediatore kopš 2007.gada. Biedrības “Mediācija un ADR” un “Latvijas zvērinātu mediatoru asociācijas” biedre.
Vācijas Integrētās Mediācijas asociācija “IntegrierteMediation” sertifikāts 2007.gada 28.08 (1.zvaigzne). 2008.gadā sertifikāts (ID 10932) – Īsā mediācija. 2011. gadā sertifikāts – Mediācijas process, veidi un sarunu vešanas tehnikas.

Darbība Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projektā, sniedzot mediatora pakalpojumu.
Individuālā juridiskā prakse. Sniedz juridiskas konsultācijas par ārpus tiesas strīdu risināšanas iespējām.

Tālr. 29800508
kristine.darzniece@latnet.lv


Andris Šillers

Praktizējošs mediators ģimenes (tai skaitā pārrobežu ģimenes domstarpību gadījumos), darba strīdu un citos domstarpību gadījumos. Sertificēts Valsts probācijas dienesta brīvprātīgais starpnieks kriminālprocesa ietvaros starp cietušo un pārkāpēju.Mediācijas iemaņu kursu lektors un treneris.

Valsts probācijas dienesta sertificēta starpnieka mācību kurss (28h) (2009). “Izlīguma sanāksme” Conferencing metodes mācību kurss (40h) (2010). Starptautiskās ģimenes mediācijas un apmācītāju kurss (80 h) “Training of Trainers in International Family Mediation” Briselē (2012).

Tālr. 26529311
andris.sillers@gmail.com


Evija Jasūna

Tālr. 29189789
juristeskonsultacija@inbox.lv


Kristīne Vilka

k.vilka@inbox.lv


Baiba GraseBaiba Grase

Sertificēta mediatore. Praktizējoša mediatore, zvērināta advokāte.

Pieredze sarunu vadīšanā, pārstāvībā izlīguma sarunās, pieredze mediācijas procesa vadīšanā komerclietās, kā arī ģimenes strīdos, pieredze līgumu un citu juridisku dokumentu sagatavošanā.

Tālr. 26100445
baiba@collegium.lv


Mārtiņš Lācis

martins.lacis@lmt.lv


Ilze DzenovskaIlze Dzenovska

Sertificēta mediatore. Praktizējoša, akreditēta mediatore ar vairāk kā septiņu gadu pieredzi konfliktu risināšanā un miera vairošanas jomā starptautiskos projektos ASV un Latvijā.

Nevardarbīgas komunikācijas un cietušo tiesību aizsardzības aizsācēja Latvijā.

Maģistra grāds Miera un taisnīguma zinātnē ASV (Joan B. Kroc School of Peace Studies University of San Diego 2008). Papildus specializācija: Atjaunojošā taisnīguma metodes (Restorative Justice, Hamline Law School 2008), mediācija un starptautiskā sarunu vešana (Law School, University of San Diego 2008). Akreditēta mediātora sertifikāts Regent’s College London School of Psychotherapy and Counselling, 2007 un Tieslietu ministrijas mediatoru apmācību sertifikāts (Twinning projekts, 2006).

Specializējas konfliktu risināšanā organizācijās un starp privātpersonām.

Vada mediācijas strīdus gadījumos uzņēmējdarbībā, komandu darbā, darba tiesiskajās attiecībās, kā arī ģimenes, kopienu un vides konfliktu jomā.

Kosultē privātpersonas un uzņēmumus efektīvu komunikācijas metožu izmantošanā konfliktu novēršanai un risināšanai.
Strādā kā lektore mediatoru apmācības programmā biedrībā “Mediācija un ADR”. Jogas un personiskās pilnveides centra “Pa saulei” dibinātāja un vadītāja. Ilzei ir arī profesionāls jurista grāds un Bakalaurs Politikas zinātnē, vairāk kā piecu gadu pieredze politikas veidošanā un projektu vadībā krimināltiesību jomā Sabiedriskās politikas centrā “PROVIDUS”. Ilze ir European Forum of Restorative Justice un Alliance for Peacebuilding biedre.

Tālr.29131424
ilze.dzenovska@gmail.com


Laura ŽukovskaLaura Žukovska-Supe

Sertificēta mediatore. Uzņēmēja, projektu vadītāja. Dzīvo Valmierā.

Strādā individuāli un komediācijā ģimenes, darba, uzņēmējdarbības, mantojuma, kaimiņu un citos strīdos, kur puses vēlas atrast risinājumu sarunu ceļā.

Līdz 2014.g. beigām veic praksi Valsts Probācijas dienesta Valkas teritoriālajā struktūrvienībā, lai kļūtu par sertificētu brīvprātīgā izlīguma starpnieku krimināllietās.

Tālr. 28808440
laura_zukovska@inbox.lv
www.mediacijatev.lv


Baiba KalnmeiereBaiba Kalnmeiere

Sertificēts mediators, diplomēts jurists, sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnēs.

Vada mediācijas Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā, Tukumā latviešu un krievu valodā.

Mediatora izglītība – Erfurtes (Vācija) lietišķo zinātņu augstskolas kurss “Mediācija uzņēmumos un organizācijās”, iegūta profesionāla mediatora kvalifikācija ekonomikas jomā, Mediācijas pamatkurss, kā arī semināri un apmācības programmas kopā vairāk kā 450 stundu apmērā.

Specializējas domstarpību risināšanā ģimenes un mantojuma lietās, parādu piedziņas, nekustamā īpašuma lietās, īres un nomas jautājumos, par apsaimniekošanas jautājumiem, sadzīves konfliktos, uzņēmumu un organizāciju iekšējo nesaskaņu gadījumos, komerclietās.

Tālr.29241420,
baiba@bkonsultacijas.lv


Indra NarķeIndra Nārķe

Pedagogs (LPA), psihodrāmas, sociometrijas un grupu terapijas līderis (Moreno Institūts Latvijā sadarbībā ar Stokholmas Psihodrāmas Institūtu), praktizējoša mediatore kopš 2012. gada.

Biedrības “Mediācija un ADR” Cietušo atbalsta centra un biedrības”Integrācija sabiedrībai”mediācijas apmācībā ieguvusi 2012.g. 1. līmeņa kvalifikāciju.
Piedalījusies AL- Institut semināros par mediācijas izmantošanu domstarpību risināšanā ģimenēs un uzņēmumos.

Biedrības “Iespēju MĀJA” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja. Specializējas domstarpību risināšanā ģimeņu lietās un strīdos. Izmanto mediācijas metodes un paņēmienus ārpus tiesas, palīdzot rast risinājumus domstarpību gadījumos.

Organizē informatīvi izglītojošus seminārus par mediāciju un tās iespējām. Daudzpusīga pieredze kursu un praktiskās pieredzes grupu organizēšanā- sociālo lomu, personības izaugsmes grupas, psihodrāmas vadīšanā.

Tālr. 29619814
Liepāja


Dace PūceDace Pūce

Praktizējoša mediatore, zvērināta advokāte.Erfurtes (Vācija) Lietišķo zinātņu augstskola, izglītības programmas „Līderības meditatīvā kompetence” un „Mediācija uzņēmumos un organizācijās” (BWMA standarts), iegūta profesionāla mediatora kvalifikācija ekonomikas jomā (2014).

Mediācijas pamatkurss, kā arī semināri un apmācības programmas – vairāk ka 450 stundu apmērā.
Apguvusi psiholoģiskās konsultēšanas kursu S.Pēterburgas psihologu un psihoterapeitu ģildē (2012-2014).
40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Bērnu tiesību aizsardzība” (2015)

Zvērināta advokāte, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedre.
Biedrības „Mediācija un ADR” biedre.
Mediatoru biedrības „Medius” biedre.

Specializējas domstarpību risināšanā komercdarbības sfērā, uzņēmumu un organizāciju iek
šējo nesaskaņu gadījumos; arī ģimenes un sadzīves konfliktos, mantojumu lietās; nekustamā īpašuma jautājumos (īre, noma, apsaimniekošana, iegāde, atsavināšana, sadale, koplietošana u.c.)

Vada mediācijas (arī komediācijas) Rīgā, Rīgas rajonā, Jūrmalā un Tukumā.
Valodas – latviešu un krievu.

Tālr.29277251
dace@buves.lv


Lolita Strode

Mediatore. Biedrību “Mediācija un ADR” un “Apvienība  I.K.P. maksātspējas atjaunošana”  biedrs.

Maģistra grāds ekonomikā. Mediācijas pamatkurss, padziļināta mediācijas zināšanu un prasmju apguve  vairāk ka 150 stundu apmērā. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.

Izmanto mediācijas tehniku un paņēmienus, palīdzot pusēm atrisināt domstarpības ārpus tiesas :

  • komercdarbības sfērā;
  • uzņēmumu un organizāciju iekšējo nesaskaņu gadījumos;
  • finanšu jautājumu administrēšanā (tai skaitā konsultāciju sniegšanā maksātspējas atjaunošanas jautājumos);
  • nekustamā īpašuma (īre, noma, apsaimniekošana, iegāde, atsavināšana, sadale, koplietošana u.c.) lietās;
  • lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām
  • un citos jautājumos, ja ir apgrūtināta pušu komunikācija.

+371 26160403
lolitastrode@inbox.lv
ikp@aikp.lv