Par mums

Biedrība “Mediācija un ADR” ir dibināta 2005. gada 7. aprīlī, tās galvenie mērķi un uzdevumi ir:

  • veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu (mediācija, samierināšana, ekspertīze, neitrāla faktu noskaidrošana un izvērtējums, šķīrējtiesa u.c.) ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā,
  • sniegt konsultācijas speciālista izvēlē strīdā iesaistītajām pusēm un to pārstāvjiem,
  • iesaistīties un aktīvi darboties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās, sadarboties ar starptautiskajām organizācijām, sabiedrībām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām,
  • veicināt biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas un ADR pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu,
  • vienot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai, veicināt un paplašināt to līdzdalību visās tiesību jaunrades procesa stadijās,
  • īstenot un atbalstīt labdarības pasākumus, un veicināt biedru korporatīvo sociālo atbildību,
  • veikt sabiedriskā labuma darbību izglītības, zinātnes, kultūras un pilsoniskas sabiedrības attīstības jomās.

Biedrība sniedz konsultācijas speciālista izvēlē strīdā iesaistītajām pusēm un to pārstāvjiem, kā arī sniedz lekcijas un vada seminārus par mediāciju un ADR. Vairāki biedri ir praktizējoši mediatori civillietās un krimināllietās un vada mediācijas apmācības kursus. Biedri ir mācījušies sarunu vadīšanas un mediācijas prasmes kursos gan Latvijā, gan ārvalstīs pie pieredzējušiem ASV, Lielbritānijas, Vācijas u.c. valstu mediatoriem – konfliktu risinātājiem.

Sadarbības partneri: