Statistikas apkopojums par 2014.gadu

Veikts apkopojums par biedrības “Mediācija un ADR” praktizējošo mediatoru pieredzi 2014.gadā un tās salīdzinājums ar 2013.gada statistiku. Biedru aptauja tika veikta 2014.gada martā-aprīlī, atbildes sniedza 29 biedrības praktizējošie mediatori. Statistikas apkopojuma atskaite pieejama šeit.

Izmantojot datus un tos citējot, lūdzam vienmēr atsaukties uz biedrību “Mediācija un ADR”