Biedri

Biedrības biedri ir fiziskas un juridiskas personas, kuras praktizē, popularizē vai kā citādi atbalsta mediācijas un citu alternatīvo domstarpību risināšanas veidu attīstību Latvijā. Biedrības Mediācija un ADR statūti_ 2016