Mediācijas pasniedzēju un supervizoru pirmā tikšanās

2022.gada 2.augustā  pozitīvā un atvērtā gaisotnē, produktīvi un konstruktīvi notika mūsu biedrības  Mediācijas pasniedzēju un supervizoru domapmaiņas grupas pirmā tikšanās.

Domapmaiņas grupas izveides mērķis ir mediācijas/mediatoru izglītības kvalitātes pilnveide.

Tās dalībnieki ir mūsu biedrības biedri, kuri ir mediācijas pasniedzēji vai mediatoru supervizori, vai īsteno abus.

Izsakām pateicību visiem dalībniekiem par atsaucību, par ieguldīto laiku un dalīšanos ar zināšanām un pieredzi!

Lekcija “Mediācija un bērns vecāku konfliktā”

Piektdien, 29.aprīlī, noslēdzot Mediācijas dienas 2022, sertificēta mediatore, sistēmiskā, ģimenes un pāru terapeite, kā arī biedrības “Mediācija un ADR” biedre Lelde Kāpiņa vadīja lekciju “Mediācija un bērns vecāku konfliktā”.

Ikvienam klausītājam bija iespēja vairāk uzzināt par bērna iesaistīšanas mediācijā ieguvumiem un priekšnosacījumiem, atbalsta sniegšanu vecākiem šāda lēmuma pieņemšanā, par mediatora darbu ar pašu bērnu un par citiem būtiskiem mediācijas aspektiem.

Lekcijas ieraksts pieejams šeit.

Paldies visiem par dalību šajā lekcijā un citās Mediācijas dienu 2022 aktivitātēs!

Dalība pasākumā “Kā kļūt par mediatoru”

Trešdien, 27.aprīlī tiešsaistē notika interaktīvs pasākums “Kā kļūt par mediatoru”. Tā norises laikā bija iespēja vairāk uzzināt par mediatoru mācībām, nepieciešamajām priekšzināšanām, atšķirībām starp mediatoru un sertificētu mediatoru, mediatoru sertifikācijas pārbaudījumiem, uzdot jautājumus.

Ideja par šādu pasākumu radās, lai, vairojot mediatoru skaitu, veicinātu mediācijas pieejamību Latvijā.

Ar biedrības “Mediācija un ADR” prezentāciju var iepazīties šeit: Biedriba_Mediacija_un_ADR

Pieejams arī pasākuma ieraksts.

#Mediacijasdienas2022

Nodarbība Mārupes pamatskolā

Otrdien, 26.aprīlī Mediācijas dienu 2022 ietvaros biedrības “Mediācija un ADR” pārstāves Zīle Gereiša, Inese Briķena un Līga Kirstuka viesojās Mārupes pamatskolā.

Tikšanās laikā skolas personālam bija iespēja vairāk uzzināt par mediāciju un izmēģināt mediatoru darba metodes dažādu konfliktu risināšanai. Laiks paskrēja nemanot, pārrunājot mediācijas teoriju, trenējot komunikācijas prasmes, diskutējot un atbildot uz jautājumiem.

Paldies Mārupes pamatskolai par iespēju mums visiem satikties! Bija prieks aktīvi darboties kopā ar jaunām zināšanām tik atvērtu un ieinteresētu skolas komandu 🙂

#Mediācijasdienas2022

Foto orientēšanās “Mediācijas ceļš”

Biedrība “Mediācija un ADR” aicina ikvienu pieņemt izaicinājumu un pārbaudīt savas zināšanas par mediāciju, dodoties aptuveni 4 km (vidēji 2,5 līdz 3 stundas) garā pastaigā Rīgas centra ielās.

Foto orientēšanās laikā jāsameklē kartē atzīmētie 10 kontrolpunkti, jāatrod fotogrāfijās attēlotie objekti un jāatbild uz jautājumiem par mediāciju. Lai arī ieteicams Mediācijas ceļu izstaigāt punktu numerācijas secībā, to iespējams sākt no jebkura punkta.

Foto orientēšanās karte, norādes un jautājumi ir pieejami šeit.

Prieks kopā izstaigāt Mediācijas ceļu un Rīgas centra apkaimi! 🙂

 

P.S. Foto orientēšanās karte un uzdevumi tapa kā viena no Mediācijas dienu 2022 aktivitātēm un ir biedrības “Mediācija un ADR” biedru brīvprātīgi ieguldītā darba un laika rezultāts. Paldies par to!!!

 

 

Mediācijas dienas 2022

Laikā no 25. līdz 29. aprīlim norisināsies Mediācijas dienas 2022, kuras organizē Sertificētu mediatoru padome sadarbībā ar biedrību “Mediācija un ADR”. Šogad Mediācijas dienu ietvaros notiks vairāki publiski pasākumi dažādām auditorijām. Pasākumu mērķis ir veicināt izpratni un informētību par mediāciju, mediācijas kā alternatīvas metodes tiesai konfliktu risināšanā pieejamību un izmantošanu. Mediācija ir strīdu risināšanas veids, kas ir balstīts uz sadarbību vērstas un cieņpilnas komunikācijas principos, ļaujot izprast strīdā iesaistīto pušu kopīgās intereses un vērtības un rast abpusēji pieņemamu konflikta risinājumu. 

Foto orientēšanās “Mediācijas ceļš”. Mediācijas dienu laikā un turpmāk ikvienam būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par mediāciju, dodoties pastaigā Rīgas centra ielās. Biedrības “Mediācija un ADR” izveidotās foto orientēšanās laikā būs jāapmeklē kartē atzīmētie kontrolpunkti, jāatrod fotogrāfijās attēlotie objekti un jāatbild uz jautājumiem par mediāciju. Plašāka informācija pieejama šeit.

Apzinātības prakses nodarbība tiešsaistē notiks 26.aprīlī plkst. 19.00-20.30. Ikviens interesents aicināts uzzināt par apzinātības prakses pamatprincipiem. Apzināta komunikācija ietver uzmanīgu klausīšanos,  vērību pret sarunu biedru un emociju apzināšanos, kas savukārt ietekmē mediācijas procesa kvalitāti un rezultātu. Nodarbību vadīs centra “Miervidi” pasniedzēja, psiholoģe, psihoterapeite un deju un kustību terapeite Indra Majore-Dūšele un psihologs,  uzņēmējs, centra “Miervidi” vadītājs Sandis Kristars Dūšelis. Pieteikšanās šeit

Interaktīvs pasākums “Kā kļūt par mediatoru” notiks attālināti 27. aprīlī plkst. 10:00- 11:30. Aicināts piedalīties ikviens interesents. Pasākumā būs iespēja uzzināt par mediatoru mācībām, nepieciešamajām priekšzināšanām, atšķirībām starp mediatoru un sertificētu mediatoru, mediatoru sertifikācijas pārbaudījumiem, uzdot jautājumus. Pasākumā piedalīsies Serificētu mediatoru padomes, biedrības “Mediācija un ADR”, biedrības “Integrētā mediācija” un biedrības “Mediācijas telpa” pārstāvji. Pasākuma norises tiešsaistes saite ir šeit

Bāriņtiesu un sociālo darbinieku attālinātā darbnīca/seminārs notiks 28. aprīlī plkst. 9:00-10:30. Lai pasākums izdotos un sasniegtu katru no jums, lūgums līdz 26. aprīlim iesūtīt savus jautājumus un sev interesējošās tēmas par mediāciju un mediācijas procesu vai arī dalīties pieredzē par mediācijas izmantošanu. Pieteikšanās šeit

Tiesnešu un tiesas darbinieku attālinātā darbnīca notiks 28. aprīlī plkst. 13:00–14:30. Sertificētas mediatores Kristīne Dārzniece un Baiba Strupiša apspriedīs ar klātesošajiem jautājumus, kas saistīti ar mediācijas ieteikšanas praktiskajiem aspektiem, kā arī sniegs konkrētus ieteikumus un instrumentus, kā tikt galā ar eskalētām vai emocionālām situācijām. Pieteikšanās šeit.  

Lekcija “Mediācija un bērns vecāku konfliktā” notiks tiešsaistē 29. aprīlī plkst. 16:00-17:00. Aicināts piedalīties ikviens interesents. Lekciju vadīs sertificēta mediatore, sistēmiskā, ģimenes un pāru terapeite Lelde Kāpiņa. Pasākumam iespējams pieteikties līdz 27.04. Pieteikšanās šeit.

Sertificētu mediatoru konsultācijas par mediācijas izmantošanu konkrētu strīdu risināšanai. Par konsultācijas laiku un vietu notiek vienošanās ar katru mediatoru atsevišķi, iespējamas arī attālinātās konsultācijas. Mediatoru-konsultantu saraksts pieejams šeit

Mediācijas dienās 2022 notiks arī vairāki slēgtie pasākumi, kuru laikā mediatori tiksies gan ar skolotājiem, gan ar augstskolu studentiem, lai caur zināšanu papildināšanu un prasmju treniņiem veicinātu mediācijas prasmju pielietojumu ikdienas strīdu risināšanā.

Tiekamies Mediācijas dienu 2022 pasākumos!

Kopsapulce un vieslekcija “Mediācija un cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”

2021.gada 10.septembra kopsapulcē ar vienbalsīgu biedru lēmumu par biedrības “Mediācija un ADR” (MADR) valdes locekli kļuva zvērināta advokāte, sertificēta mediatore Baiba Grase. Apsveicam ar jauniem izaicinājumiem mediācijas un biedrības attīstības jomā!

MADR turpina biedru izglītošanu. Šoreiz kopsapulcē viesojās Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) direktore Ieva Leimane-Veldmeijere ar vieslekciju “Mediācija un cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem”. Lekcijas laikā biedriem bija iespēja uzzināt vairāk par RC ZELDA mērķiem, ikdienas darbu, pakalpojumiem, atbalstāmo personu konfliktiem un citu vērtīgu informāciju. Bija iespēja uzdot jautājumus un gūt mediācijai noderīgas zināšanas. Tika pārrunātas biedrības “Mediācija un ADR” un RC ZELDA sadarbības iespējas nākotnē.

Sapulces noslēgumā biedri pārrunāja aktualitātes mediācijas jomā.

LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences mediācijas sekcija

2021. gada 2.-3.martā LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences mediācijas sekcijas ietvaros ar referātiem uzstājās arī vairāki biedrības “Mediācija un ADR” biedri – Sandra Zīle Gereiša, Dana Rone, Ulla Zumente-Steele, Lelde Kāpiņa, Evija Kļave, Baiba Grase. Mediācijas sekcijas prezentāciju apkopojums pieejams šeit.

Jauns mediācijas mācību kurss Oksfordā

Biedrības Mediācija un ADR vieslektores Monika Hanaveja (Monica Hanaway) un Diāna Mičele (Diana Mitchell) piedāvā jaunu mediācijas izglītības kursu, ar uzsvaru uz psiholoģijas nozīmi mediācijā (Psychologically Informed Mediation and Alternative Dispute Resolution Accredited Training Course)

Kurss Oksfordā notiks no 28.augusta līdz 5.septembrim.

Vairāk informācijas 2020-08-Oxford Course

Pieteikšanās 2020-08-Oxford Application Form

Supervīzijas piedāvājums mediatoriem

No 2019.gada 16.aprīļa līdz 28.maijam un no 15.oktobra līdz 3.decembrim notika divas supervīziju grupas mediatoriem biedrības “Mediācija un ADR” pilotprojekta ietvaros.

Apmeklējot supervīziju nodarbības mediatori ieguva:

  • Mediāciju vadīšanai un darbam ar konfliktējošiem klientiem nepieciešamo emocionālo un psiholoģisko atbalstu;
  • Mediatoru tālākizglītību, balstoties refleksīvajā praksē, kas ir pieredzē balstīta pieaugušo izglītības metode;
  • Mediatora prasmju un zināšanu pilnveidi, analizējot un izspēlējot savus un citu kolēģu mediācijas gadījumus, risinot problēmsituācijas un daloties pieredzē ar citiem kolēģiem;
  • Piederības izjūtu – stiprinot saikni un attiecības ar citiem praktizējošiem mediatoriem;
  • Prasmi izmantot savus iekšējos un ārējos resursus, izveidojot un izmantojot efektīvu atbalsta sistēmu profesionālo grūtību pārvarēšanai;
  • Biedrības izsniegtu dokumentu par mediatoru sertifikācijai un atestācijai nepieciešamo tālākizglītības apguvi (16 ak.st. par viena supervīzijas cikla apmeklējumu)

Supervīzijas vada: Lelde Kāpiņa (sertificēta mediatore, sistēmiskā ģimenes un pāru terapeite, RSU Supervīzijas studiju programmas studente)