“Mediācija un ADR” 10 gadu dzimšanas diena

Šodien biedrības “Mediācija un ADR”  10 gadu dzimšanas diena!

Sveicam visus biedrus un atbalstītājus. Īpaši sveicieni dibinātājiem – Valdim Ligeram, Ullai Zumentei-Steele, Egitai Prāmai, Dagnijai Bērziņai, Laimai Ārijai Zelmenei, Normundam Tamsonam un Ilvai Žeirei, kuri 2005.gada 7.aprīlī pieņēma lēmumu par biedrības “Alternatīvās domstarpību risināšanas asociācija” dibināšanu, lai popularizētu Latvijā alternatīvās domstarpību risināšanas (ADR) veidus.

2007.gada 19.aprīlī biedru sapulce pieņēma lēmumu mainīt nosaukumu, lai atspoguļotu mediācijas centrālo vietu biedrības darbības un attīstības procesā. No šī brīža tā pazīstama kā biedrība “Mediācija un ADR”.

Lēnām, bet nepārtraukti audzis biedru – gan mediatoru, gan mediācijas un citu efektīvu konflikta risināšanas veidu atbalstītāju skaits – no 7 dibinātājiem 2005.gadā līdz 31 biedram 2010.gadā un 104 biedram šobrīd, 2015.gada 7.aprīlī.

Novēlam veiksmi un aizrautību arī turpmāk – gan veicinot alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā, gan iesaistoties un aktīvi darbojoties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās, gan sadarbojoties ar starptautiskajām organizācijām un vienojot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai, veicinot un paplašinot to līdzdalību visās tiesību jaunrades procesa stadijās, un protams, veicinot biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu.

Biedru kopsapulce

Biedrības “Mediācija un ADR” ikgadējā biedru kopsapulce notiks 2015.gada 10.martā plkst.16.00 Laimdotas ielā 42, Rīgā.
Sīkāka informācija pie Radas Matjušinas (rada.matjusina@gmail.com)

Biedru pasākums

Biedrības “Mediācija un ADR” biedru pasākums notiks 2015.gada 14.janvārī plkst.16.00 Meistaru ielā 10/12, Rīgā. Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Radas Matjušinas (rada.matjusina@gmail.com)

Noslēdzies pirmais mediatoru sertifikācijas eksāmens

Noslēdzies pirmais mediatoru sertifikācijas eksāmens un 2014.gada 27.oktobrī sertifikāti pasniegti pirmajiem 24 sertificētajiem mediatoriem. To skaitā biedrības “Mediācija un ADR” biedri Laima Ārija Zelmene, Kristīne Dārzniece, Dana Rone, Elvīra Dombrovska, Viktorija Portere, Dace Jenava, Lelde Kāpiņa, Laila Majore, Māris Majors, Sandra Hartmane, Baiba Kalnmeiere, Andrejs Sabluks, Zane Velmere, Laura Žukovska, Ilze Dzenovska, Kristīne Brikmane, Baiba Grase, kā arī Guntra Riņķe un Iveta Krūmiņa no biedru organizācijas „Medius”.