Lejupielādei

> Mediācijas dienas 2022:

> Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences:

> Metodiskie materiāli un prezentācijas no projekta “Ģimeņu samierināšanas veicināšana un mediācijas efektivitātes paaugstināšana Rīgas bāriņtiesā“:

> Prezentācijas no semināra “Mediācija – efektīvs rīks biznesa konfliktu risināšanai”, kuru rīkoja Beļģijas – Latvijas biznesa klubs sadarbībā ar Beļģijas vēstniecību Latvijā, juridisko firmu VARUL, Rīgas Juridisko augstskolu un Rīgas Ekonomikas augstskolu Rīgā 2013.gada 23.maijā:

> APMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA MEDIATORAM TIEŠAI MEDIĀCIJAI. Tomass F. Railijs (ASV). Tulkojums latviešu valodā 2003.g,

> SAMIERINĀŠANA KOLEKTĪVO INTEREŠU STRĪDU GADĪJUMOS. Rokasgrāmata samierinātājiem Latvijā. 2004.g.