Mediatoru izglītība

Mediācijas padome 2013.gadā ir izstrādājusi mediatoru mācību programmu vadlīnijas.

Saskaņā ar tām tiek piedāvāta biedrības Mediācija un ADR izstrādātā trīs moduļu mediatoru apmācības programma 100 stundu apjomā:

I MODULIS – MEDIĀCIJAS PAMATKURSS (40 h)

II-III MODULIS – PADZIĻINĀTA MEDIĀCIJAS ZINĀŠANU APGUVE UN MEDIATORA PRASMJU TRENIŅŠ (30 h + 30 h)

Kursa gaitā īpaša uzmanība tiek pievērsta katra dalībnieka individuālai izaugsmei:

  • 50 % no kursa laika tiek nodrošinātas praktiskās nodarbības individuāli vai mazās grupās pieredzējušu mediatoru pārraudzībā;
  • Pavisam tiek izspēlētas 18 lomu spēles; katrs dalībnieks ne mazāk kā sešās lomu spēlēs pieredzējušu mediatoru pārraudzībā darbojas mediatora lomā, bet pārējās iegūst pieredzi kā konflikta dalībnieks vai novērotājs;
  • Notiek praktiska vingrināšanās mediatora saskarsmes prasmēs;
  • Pastāvīgi visa kursa gaitā notiek dalībnieku emocionālas inteliģences pilnveide – sevis apzināšanās uzdevumi, refleksijas vingrinājumi, emociju vadīšana un sociālo prasmju attīstīšana

Kursa pasniedzēji nodrošina individuālu strukturētu atgriezenisko saiti.

Atsaucoties kursa dalībnieku interesei, piedāvājam arī regulāras prakses grupas mediatora prasmju treniņa nodarbības.