II-III MODULIS

Padziļināta mediācijas zināšanu apguve un mediatora prasmju treniņš

Dalībnieku skaits: 15.

Kursu vada praktizējoši biedrības mediatori un pieredzējuši lektori Lelde Kāpiņa, Zīle Gereiša, Ilze Dzenovska, Laima Zelmene, Baiba Grase, Ulla Zumente-Steele.

Semināra dalībnieki ir iepriekš apguvuši priekšzināšanas mediācijā un konfliktu risināšanā I modulī vai līdzvērtīgās mācībās, un vēlama kaut neliela prakse mediācijas prasmēs, piemēram, vadīts mediācijas vai izlīguma process, līdzdalība mediācijā kā novērotājiem vai komediatoriem, pielietoti mediācijas elementi sarunu vadīšanā, darbošanās biedrības “Mediācija un ADR” prakses grupās. Priekšroka dalībai II un III modulī tiks dota “Mediācija un ADR” pamatkursa mācību absolventiem.

Norises datumi 2024.gada pavasarī (aprīļa – jūnija periodā) tiks izziņoti gada sākumā šeit mājaslapā. Mācības (3+3 dienas) īstenojam tikai klātienē, interaktīvā un intensīvā formātā. Mediatora prasmju apguvei būtiska ir katra dalībnieka klātbūtne, nedalīta uzmanība un līdzdalība visās moduļa nodarbībās.

Dalības maksa 2024.gada mācībām: EUR 670 abi moduļi kopā, vai EUR 370 par vienu semināru (ja būs brīvas vietas, ar prieku dosim iespēju piedalīties atsevišķā modulī, tomēr priekšroka tiks dota abu moduļu interesentiem, kā arī “Mediācija un ADR” mācību absolventiem).

Kursa saturs:

II MODULIS

 • Atšķirīgie mediācijas veidi un mediācijas vadīšanas stili
 • Moderācija, vizuālie līdzekļi
 • Uztveres un emociju psiholoģija
 • Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijām
 • Komunikācijas teorijas, metakomunikācija, sistēmteorija
 • Bērnu tiesību aizsardzība un mediācija
 • Mediatora personības pilnveide (pašpieredze, sevis izziņa, refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās, personīgais mediācijas stils)
 • Mediatora tālākizglītība, intervīzija un supervīzija

III MODULIS

 • Mediācijas procesa vadīšana, mediatora prasmju treniņš
 • Moderācija, vizuālie līdzekļi
 • Kā un kam piedāvāt mediāciju
 • Juridiskie aspekti mediācijā
 • Pieņēmumi un stereotipi mediācijā
 • Konfliktu analīze
 • Mediācija uzņēmējdarbībā
 • Mediatora prakses organizācija
 • Mediatoru sertifikācijas prasības
 • Mediatora personības pilnveide (pašpieredze, sevis izziņa, refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās, personīgais mediācijas stils)
 • Mediācijas procesa vadīšana, mediatora prasmju treniņš

Tāpat kā pamatkursa laikā, arī II un III moduļu gaitā īpaša uzmanība tiek pievērsta katra dalībnieka individuālai izaugsmei:

 • 50 % no kursa laika tiek nodrošinātas praktiskās nodarbības individuāli vai mazās grupās pieredzējušu mediatoru pārraudzībā;
 • Pavisam tiek izspēlētas 12 lomu spēles; katrs dalībnieks ne mazāk kā četrās lomu spēlēs pieredzējušu mediatoru pārraudzībā darbojas mediatora lomā, bet pārējās iegūst pieredzi kā konflikta dalībnieks vai novērotājs;
 • Notiek praktiska vingrināšanās mediatora saskarsmes prasmēs;
 • Pastāvīgi visa kursa gaitā notiek dalībnieku emocionālas inteliģences pilnveide – sevis apzināšanās uzdevumi, refleksijas vingrinājumi, emociju vadīšana un sociālo prasmju attīstīšana
 • Kursa pasniedzēji nodrošina individuālu strukturētu atgriezenisko saiti.

Papildinformācija: Ulla Zumente – Steele, e-pasts ullazumente(at)gmail.com