II-III MODULIS

Padziļināta mediācijas zināšanu apguve un mediatora prasmju treniņš

Dalībnieku skaits: 12-16.

Kursu vada praktizējoši biedrības mediatori un pieredzējuši lektori Lelde Kāpiņa, Zīle Gereiša, Ilze Dzenovska, Laima Zelmene, Ulla Zumente-Steele, Baiba Grase.

Semināra dalībnieki ir iepriekš apguvuši I moduli vai līdzvērtīgu kursu – ar apgūtām priekšzināšanām mediācijā un konfliktu risināšanā, un guvuši sākotnējo praksi mediācijas prasmēs (piem., vadījuši mediācijas vai izlīguma procesu, piedalījušies mediācijā kā novērotāji vai līdzmediatori, pielietojuši mediācijas elementus sarunu vadīšanā, darbojošies biedrības “Mediācija un ADR” prakses grupās).

Norises datumi 2022. gadā: II modulis 27.-29. maijā, III modulis 10.-12. jūnijā, nodarbības katru dienu no pl 9 līdz 18. Mācības tiek organizētas kā “zaļā” drošības līmeņa pasākums klātienē interaktīvā un intensīvā formātā, un mediatora prasmju apguvei būtiska ir katra dalībnieka klātbūtne, nedalīta uzmanība un līdzdalība visās moduļa nodarbībās.

Dalības maksa: EUR 570 abi moduļi II un III kopā, vai EUR 285 par vienu semināru (pieteikties ir iespējams arī atsevišķi uz vienu no padziļinātajiem moduļiem). Grupa ir nokomplektēta, ir iespējams pieteikties rezerves dalībnieku sarakstā. Dalībnieka pieteikuma anketa

Kursa saturs:

II MODULIS

 • Atšķirīgie mediācijas veidi un mediācijas vadīšanas stili
 • Moderācija, vizuālie līdzekļi
 • Uztveres un emociju psiholoģija
 • Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijām
 • Komunikācijas teorijas, metakomunikācija, sistēmteorija
 • Bērnu tiesību aizsardzība un mediācija
 • Mediatora personības pilnveide (pašpieredze, sevis izziņa, refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās, personīgais mediācijas stils)
 • Mediatora tālākizglītība, intervīzija un supervīzija

III MODULIS

 • Mediācijas procesa vadīšana, mediatora prasmju treniņš
 • Moderācija, vizuālie līdzekļi
 • Kā un kam piedāvāt mediāciju
 • Juridiskie aspekti mediācijā
 • Pieņēmumi un stereotipi mediācijā
 • Konfliktu analīze
 • Mediācija uzņēmējdarbībā
 • Mediatora prakses organizācija
 • Mediatoru sertifikācijas prasības
 • Mediatora personības pilnveide (pašpieredze, sevis izziņa, refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās, personīgais mediācijas stils)
 • Mediācijas procesa vadīšana, mediatora prasmju treniņš

Tāpat kā pamatkursa laikā, arī II un III moduļu gaitā īpaša uzmanība tiek pievērsta katra dalībnieka individuālai izaugsmei:

 • 50 % no kursa laika tiek nodrošinātas praktiskās nodarbības individuāli vai mazās grupās pieredzējušu mediatoru pārraudzībā;
 • Pavisam tiek izspēlētas 12 lomu spēles; katrs dalībnieks ne mazāk kā četrās lomu spēlēs pieredzējušu mediatoru pārraudzībā darbojas mediatora lomā, bet pārējās iegūst pieredzi kā konflikta dalībnieks vai novērotājs;
 • Notiek praktiska vingrināšanās mediatora saskarsmes prasmēs;
 • Pastāvīgi visa kursa gaitā notiek dalībnieku emocionālas inteliģences pilnveide – sevis apzināšanās uzdevumi, refleksijas vingrinājumi, emociju vadīšana un sociālo prasmju attīstīšana
 • Kursa pasniedzēji nodrošina individuālu strukturētu atgriezenisko saiti.

Papildinformācija: Ulla Zumente – Steele, e-pasts ullazumente(at)gmail.com