Prakses grupas

Jau no 2014.gada darbojas biedrības “Mediācija un ADR” mediatoru prakses – atbalsta  grupas.

Prakses – atbalsta  grupas ir regulāras tikšanās, kuru laikā tiek padziļinātas zināšanas, attīstītas mediatoru prasmes un iemaņas. Grupas ir slēgta veida grupas ar konfidencialitātes noteikumiem.

Grupu vadītāja – biedrības “Mediācija un ADR” biedre, praktizējoša mediatore, LU lektore, Juridiskās prakses un palīdzības centra vadītāja Zīle Gereiša.

Šobrīd darbu turpina līdzšinējās grupas, kā arī tiek organizētas jaunas  grupas. Jauno grupu plānotais tikšanās biežums – reizi divās nedēļās.

“Zīles prakses grupas – tas ir kas vairāk par lomu spēlēm un mediatora prasmju vingrināšanu. Tās ir arī noderīgas lekcijas un dziļas sarunas par mums kā cilvēkiem un mums kā mediatoriem būtiskajiem jautājumiem.”

Sīkāka informācija un pieteikšanās, rakstot uz e-pastu zile@lu.lv