Mediatoru kolēģija

Lai risinātu mediatoru prakses standartu, kvalifikācijas un profesionālas vides pilnveides jautājumus, biedrība “Mediācija un ADR” aktīvi piedalās Mediācijas padomes komisiju darbā, kā arī rīko mediācijas apmācības kursus, mediācijas prasmju treniņus, intervīzijas grupas un biedru profesionālās pilnveides seminārus.

Lai mediācijas klienti tiktu informēti par mediācijas procesa principiem un noteikumiem, iespējams izmantot šo informatīvo materiālu: Mediācijas procesa apraksts.

Biedrības biedri brīvprātīgi apņemas savā darbā ievērot Eiropas mediatoru rīcības kodeksa principus.

Biedrība veido savu praktizējošo mediatoru sarakstu.