Statistika

Biedrība “Mediācija un ADR” regulāri veic savu biedru – praktizējošo mediatoru veikto mediāciju statistikas apkopojumu.

Statistika par 2012.gadu pieejama šeit. (Informāciju sniedza 15 praktizējošie mediatori.)

Statistika par 2013.gadu pieejama šeit. (Informāciju sniedza 29 praktizējošie mediatori.)

Statistika par 2014.gadu pieejama šeit. (Informāciju sniedza 29 praktizējošie mediatori.)

Izmantojot studiju darbos vai publikācijās, lūdzam vienmēr atsaukties uz avotu – biedrību “Mediācija un ADR”.

Kontaktpersona jautājumiem un ieteikumiem par mediatoru statistikas aptauju un tās rezultātiem:
Pētījuma autore Lelde Kāpiņa
T.26118847
lelde@mediacija.lv