Termini

SARUNAS: Sarunu vadīšana ir process, kurā strīda puses tieši runā viena ar otru par iespējamiem risinājumiem. Katra puse aizstāv savu viedokli un katru pusi var pārstāvēt advokāts vai padomdevējs. Puses apmainās ar piedāvājumiem un prasībām, argumentē un turpina diskusiju, līdz tiek sasniegts risinājums, vai tiek paziņots par strupceļu.

MEDIĀCIJA: Mediācija ir process, kurā strīda puses satiekas ar vienu vai vairākām trešajām personām, lai apspriestu domstarpības un panāktu vienošanos. Mediatori nepieņem lēmumu lietā, bet palīdz pusēm pieņemt nepieciešamos lēmumus. Mediācija parasti ir konfidenciāla, vai arī process netiek pierakstīts. Mediatori tiekas ar visām pusēm, dažreiz ar katru pusi privātā sarunā, un palīdz pusēm saprast savas un pretējās puses galvenās intereses. Viņi arī izvilina katras puses idejas iespējamam risinājumam un palīdz pusēm izdomāt un izvēlēties variantus. Tad mediatori palīdz pusēm izstrādāt risinājumu, kas parasti tiek sastādīts rakstiski.

SAMIERINĀŠANA: Samierināšana ir process, kurā trešā puse saved kopā visas konflikta puses, lai tās pašas diskutētu. Samierinātājiem parasti nav aktīvas lomas strīda risināšanā, bet tie var palīdzēt, nosakot dienas kārtību, protokolējot, un sniedzot citu administratīvo palīdzību. Samierinātājs var darboties kā mediators, ja puses nesastopas tieši, un kā moderators, ja tiek noturētas kopīgas sapulces.

ARBITRĀŽA (Šķīrējtiesa): Arbitrāža ir process, kurā neitrāla trešā puse tiekas ar strīda pusēm, uzklausa katras puses prezentāciju un pasludina lēmumu jeb spriedumu. Arbitrs pieņem lēmumu, kas pusēm var būt saistošs, ja tās par to ir iepriekš vienojušās. Arbitrāžas process var būt oficiāls, bet parasti netiek piemēroti tādi noteikumi pierādījumiem kā tiesā.